Package lldb :: Class SBTypeEnumMemberList
[hide private]
[frames] | no frames]

Class SBTypeEnumMemberList

source code


Represents a list of SBTypeEnumMembers.

Instance Methods [hide private]
 
__setattr__(self, name, value)
x.__setattr__('name', value) <==> x.name = value
source code
 
__getattr__(self, name) source code
 
__repr__(self)
repr(x)
source code
 
__init__(self, *args)
__init__(lldb::SBTypeEnumMemberList self) -> SBTypeEnumMemberList __init__(lldb::SBTypeEnumMemberList self, SBTypeEnumMemberList rhs) -> SBTypeEnumMemberList
source code
 
__swig_destroy__(...)
delete_SBTypeEnumMemberList(SBTypeEnumMemberList self)
 
__del__(self) source code
 
__nonzero__(self) source code
 
IsValid(self)
IsValid(SBTypeEnumMemberList self) -> bool
source code
 
Append(self, *args)
Append(SBTypeEnumMemberList self, SBTypeEnumMember entry)
source code
 
GetTypeEnumMemberAtIndex(self, *args)
GetTypeEnumMemberAtIndex(SBTypeEnumMemberList self, uint32_t index) -> SBTypeEnumMember
source code
 
GetSize(self)
GetSize(SBTypeEnumMemberList self) -> uint32_t
source code

Inherited from object: __delattr__, __format__, __getattribute__, __hash__, __new__, __reduce__, __reduce_ex__, __sizeof__, __str__, __subclasshook__

Class Variables [hide private]
  __swig_setmethods__ = {}
  __swig_getmethods__ = {}
Properties [hide private]

Inherited from object: __class__

Method Details [hide private]

__setattr__(self, name, value)

source code 

x.__setattr__('name', value) <==> x.name = value

Overrides: object.__setattr__
(inherited documentation)

__repr__(self)
(Representation operator)

source code 

repr(x)

Overrides: object.__repr__
(inherited documentation)

__init__(self, *args)
(Constructor)

source code 

__init__(lldb::SBTypeEnumMemberList self) -> SBTypeEnumMemberList __init__(lldb::SBTypeEnumMemberList self, SBTypeEnumMemberList rhs) -> SBTypeEnumMemberList

Overrides: object.__init__