LLDB mainline
CommandObjectProcessTraceStart Member List

This is the complete list of members for CommandObjectProcessTraceStart, including all inherited members.

AddIDsArgumentData(CommandArgumentEntry &arg, lldb::CommandArgumentType ID, lldb::CommandArgumentType IDRange)lldb_private::CommandObjectprotectedstatic
ArgumentHelpCallbackFunction typedeflldb_private::CommandObject
CheckRequirements(CommandReturnObject &result)lldb_private::CommandObjectprotected
Cleanup()lldb_private::CommandObjectprotected
CommandArgumentEntry typedeflldb_private::CommandObject
CommandMap typedeflldb_private::CommandObject
CommandObject(CommandInterpreter &interpreter, llvm::StringRef name, llvm::StringRef help="", llvm::StringRef syntax="", uint32_t flags=0)lldb_private::CommandObject
CommandObjectProcessTraceStart(CommandInterpreter &interpreter)CommandObjectProcessTraceStartinline
CommandObjectProxy(CommandInterpreter &interpreter, const char *name, const char *help=nullptr, const char *syntax=nullptr, uint32_t flags=0)lldb_private::CommandObjectProxy
CommandObjectTraceProxy(bool live_debug_session_only, CommandInterpreter &interpreter, const char *name, const char *help=nullptr, const char *syntax=nullptr, uint32_t flags=0)lldb_private::CommandObjectTraceProxyinline
DoGetProxyCommandObject()lldb_private::CommandObjectTraceProxyprotected
Execute(const char *args_string, CommandReturnObject &result) overridelldb_private::CommandObjectProxyvirtual
FindArgumentDataByType(lldb::CommandArgumentType arg_type)lldb_private::CommandObjectstatic
FormatLongHelpText(Stream &output_strm, llvm::StringRef long_help)lldb_private::CommandObject
GenerateHelpText(Stream &result) overridelldb_private::CommandObjectProxyvirtual
lldb_private::CommandObject::GenerateHelpText(CommandReturnObject &result)lldb_private::CommandObject
GetArgumentDescriptionAsCString(const lldb::CommandArgumentType arg_type)lldb_private::CommandObjectstatic
GetArgumentEntryAtIndex(int idx)lldb_private::CommandObject
GetArgumentHelp(Stream &str, lldb::CommandArgumentType arg_type, CommandInterpreter &interpreter)lldb_private::CommandObjectstatic
GetArgumentName(lldb::CommandArgumentType arg_type)lldb_private::CommandObjectstatic
GetArgumentTypeAsCString(const lldb::CommandArgumentType arg_type)lldb_private::CommandObjectstatic
GetAsMultiwordCommand() overridelldb_private::CommandObjectProxyvirtual
GetCommandInterpreter()lldb_private::CommandObjectinline
GetCommandName() constlldb_private::CommandObject
GetDebugger()lldb_private::CommandObject
GetDefaultThread()lldb_private::CommandObjectprotected
GetDelegateCommand(Trace &trace) overrideCommandObjectProcessTraceStartinlineprotectedvirtual
GetDummyTarget()lldb_private::CommandObjectprotected
GetFlags()lldb_private::CommandObjectinline
GetFlags() constlldb_private::CommandObjectinline
GetFormattedCommandArguments(Stream &str, uint32_t opt_set_mask=LLDB_OPT_SET_ALL)lldb_private::CommandObject
GetHelp() overridelldb_private::CommandObjectProxyvirtual
GetHelpLong() overridelldb_private::CommandObjectProxyvirtual
GetInvalidFrameDescription()lldb_private::CommandObjectinlineprotectedvirtual
GetInvalidProcessDescription()lldb_private::CommandObjectinlineprotectedvirtual
GetInvalidRegContextDescription()lldb_private::CommandObjectinlineprotectedvirtual
GetInvalidTargetDescription()lldb_private::CommandObjectinlineprotectedvirtual
GetInvalidThreadDescription()lldb_private::CommandObjectinlineprotectedvirtual
GetNumArgumentEntries()lldb_private::CommandObject
GetOptions() overridelldb_private::CommandObjectProxyvirtual
GetProxyCommandObject() overridelldb_private::CommandObjectTraceProxyprotectedvirtual
GetRepeatCommand(Args &current_command_args, uint32_t index) overridelldb_private::CommandObjectProxyvirtual
GetSelectedOrDummyTarget(bool prefer_dummy=false)lldb_private::CommandObjectprotected
GetSelectedTarget()lldb_private::CommandObjectprotected
GetSubcommandObject(llvm::StringRef sub_cmd, StringList *matches=nullptr) overridelldb_private::CommandObjectProxyvirtual
GetSubcommandSP(llvm::StringRef sub_cmd, StringList *matches=nullptr) overridelldb_private::CommandObjectProxyvirtual
GetSubcommandSPExact(llvm::StringRef sub_cmd)lldb_private::CommandObjectinlinevirtual
GetSyntax() overridelldb_private::CommandObjectProxyvirtual
GetUnsupportedError() overridelldb_private::CommandObjectTraceProxyinlineprivatevirtual
HandleArgumentCompletion(CompletionRequest &request, OptionElementVector &opt_element_vector) overridelldb_private::CommandObjectProxyvirtual
HandleCompletion(CompletionRequest &request) overridelldb_private::CommandObjectProxyvirtual
HasOverrideCallback() constlldb_private::CommandObjectinline
HelpTextContainsWord(llvm::StringRef search_word, bool search_short_help=true, bool search_long_help=true, bool search_syntax=true, bool search_options=true)lldb_private::CommandObject
InvokeOverrideCallback(const char **argv, CommandReturnObject &result)lldb_private::CommandObjectinline
IsAlias()lldb_private::CommandObjectinlinevirtual
IsDashDashCommand()lldb_private::CommandObjectinlinevirtual
IsMultiwordObject() overridelldb_private::CommandObjectProxyvirtual
IsPairType(ArgumentRepetitionType arg_repeat_type)lldb_private::CommandObject
IsRemovable() const overridelldb_private::CommandObjectProxyvirtual
IsUserCommand()lldb_private::CommandObjectinline
LoadSubCommand(llvm::StringRef cmd_name, const lldb::CommandObjectSP &command_obj) overridelldb_private::CommandObjectProxyvirtual
LoadUserSubcommand(llvm::StringRef cmd_name, const lldb::CommandObjectSP &command_obj, bool can_replace)lldb_private::CommandObjectinlinevirtual
LookupArgumentName(llvm::StringRef arg_name)lldb_private::CommandObjectstatic
m_api_lockerlldb_private::CommandObjectprotected
m_argumentslldb_private::CommandObjectprotected
m_cmd_help_longlldb_private::CommandObjectprotected
m_cmd_help_shortlldb_private::CommandObjectprotected
m_cmd_namelldb_private::CommandObjectprotected
m_cmd_syntaxlldb_private::CommandObjectprotected
m_command_override_batonlldb_private::CommandObjectprotected
m_command_override_callbacklldb_private::CommandObjectprotected
m_delegate_errorlldb_private::CommandObjectTraceProxyprivate
m_delegate_splldb_private::CommandObjectTraceProxyprivate
m_deprecated_command_override_callbacklldb_private::CommandObjectprotected
m_exe_ctxlldb_private::CommandObjectprotected
m_flagslldb_private::CommandObjectprotected
m_interpreterlldb_private::CommandObjectprotected
m_is_user_commandlldb_private::CommandObjectprotected
m_live_debug_session_onlylldb_private::CommandObjectTraceProxyprivate
ParseOptions(Args &args, CommandReturnObject &result)lldb_private::CommandObject
ParseOptionsAndNotify(Args &args, CommandReturnObject &result, OptionGroupOptions &group_options, ExecutionContext &exe_ctx)lldb_private::CommandObjectprotected
SetCommandName(llvm::StringRef name)lldb_private::CommandObject
SetHelp(llvm::StringRef str)lldb_private::CommandObjectvirtual
SetHelpLong(llvm::StringRef str)lldb_private::CommandObjectvirtual
SetIsUserCommand(bool is_user)lldb_private::CommandObjectinline
SetOverrideCallback(lldb::CommandOverrideCallback callback, void *baton)lldb_private::CommandObjectinline
SetOverrideCallback(lldb_private::CommandOverrideCallbackWithResult callback, void *baton)lldb_private::CommandObjectinline
SetSyntax(llvm::StringRef str)lldb_private::CommandObject
WantsCompletion() overridelldb_private::CommandObjectProxyvirtual
WantsRawCommandString() overridelldb_private::CommandObjectProxyvirtual
~CommandObject()=defaultlldb_private::CommandObjectvirtual
~CommandObjectProxy() overridelldb_private::CommandObjectProxy